Home

Clasificarea serviciilor publice

1. Consideratii privind notiunea de serviciu public 3 2. Definirea notiunii de serviciu public din punctul de vedere al unor autori 4 3. Clasificarea serviciilor publice 6 4. Bibliografie. Extras din referat Cum descarc Clasificarea serviciilor publice se întemeiază pe o serie de aspecte care trebuie luate în considerare: în activitatea tuturor componentelor sistemului administraţiei publice, a instituţiilor publice şi a regiilor autonome se urmăreşte atingerea unui obiectiv comun, acela de satisfacere a interesului public general Titlul I - Principiile si clasificarea serviciilor publice Art. 587. - Principiile specifice aplicabile serviciilor publice (1) Înfiinţarea, organizarea şi prestarea serviciilor publice se realizează potrivit principiilor transparenţei, egalităţii de tratament, Art. 588. - Categorii de servicii publice (1) În funcţie de conţinutul activităţii, serviciile publice pot fi. Cuprins referat: 1. Consideratii privind notiunea de serviciu public 3. 2. Definirea notiunii de serviciu public din punctul de vedere al unor autori 4. 3. Clasificarea serviciilor publice 6. 4. Bibliografie O clasificare globală a serviciilor publice, ce corespunde majorităţii ţărilor europene cuprinde următoarele categorii: Ordinea şi siguranţa publică Cuprinde funcţiile asumate în mod tradiţional de către stat, care corespund exigenţelor primare de solidaritate politică. Este vorba de apărare, justiţie, poliţie

Curs 7. Clasificarea multicriterial ă a serviciilor publice din punctul de vedere al marketingului serviciilor Pag. 37 Curs 8. Specificitatea marketingului serviciilor publice Pag. 39 Curs 9 . Rela ţia dintre finan ţele publice şi serviciile publice Pag. 41 Curs 10. Principiul descentraliz ării pe servicii Pag. 49 Curs 11 We would like to show you a description here but the site won't allow us Legat de aceast clasificare este si structura serviciilor dup natura nevoilor satisfcute in servicii private si servicii publice. Serviciile private sunt cele care satisfac nevoi particulare ale indivizilor sau familiilor, iar serviciile publice sunt definite ca activitati organizate, autorizate de o autoritate administrativ central sau local.

Despre portalul serviciilor publice. Portalul servicii.gov.md este un catalog electronic al serviciilor publice prestate de către autorități oamenilor de rând și mediului de afaceri. Vizitatorii pot găsi pe această platformă descrierea serviciilor, setul de acte necesar pentru prestarea lor, intervalele orare în care vor fi acestea. Clasificarea serviciilor publice Serviciul public este un organism creat de catre stat, judet sau comuna, cu o competenta si putere determinate, cu mijloacele financiare procurate din patrimoniul general al admnistratiei creatoare, pus la dispozitia publicului pentru a satisface in mod regulat si continuu o nevoie cu caracter general, careia. O menţionare ceva mai pertinentă a poziţiei serviciilor publice este regăsită în Clasificarea tip. Industrii a activităţi-lor economice (CITI) (Grigorescu C., Mihai Şt., 1992, citaţi în Olteanu V., 2000, p. 87) unde sunt enumerate următoarele grupe de activităţi TIPOLOGIA SERVICIILOR. Eterogenitatea cu totul deosebita a activitatilor de servicii impune ca o necesitate obiectiva, clasificarea lor dupa diferite criterii statistice si/sau economice in scopul evidentierii particularitatilor in gestiunea resurselor umane si managementul activitatilor pentru diferite categorii de servicii Dupa natura prestatorului, serviciile se pot clasifica in servicii furnizate de producatori privati, respectiv servicii furnizate de institutii, organisme si organizatii publice. Serviciile furnizate de producatori privati sunt in marea lor majoritate servicii care se adreseaza indivizilor sau familiilor acestora

Ca urmare, clasificarea serviciilor publice se realizează în funcţie de cele trei criterii menţionate anterior, iar tabelul cu exemplele corespunzătoare este ilustrat în continuare. Tabel nr. 2 - Clasificarea cromatică a serviciilor publice. Servicii publice . Criterii. ROŞII. Servicii culturale . PORTOCALII Sistemul serviciilor publice din economia naţională 2.3 Serviciile publice, componentă a sistemului terţiar 2.3.1 Definirea noţiunii de serviciu public În limbaj curent, noţiunea de serviciu public este utilizată pentru a desemna o activitate de interes general, prestată de un organism, adică de o persoană juridică, autorizată de o. 7. Clasificarea serviciilor publice. 8. Metode de prognoză a cererii de servicii. 9. Rolul serviciilor în dezvoltarea economico-socială. 10. Principiile de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice. 11. Serviciile şi calitatea vieţii. 12. Reguli de organizare şi funcţionare a serviciilor publice COR 2021 Clasificarea ocupatiilor din Romania. 9 grupe majore. Legislatia utilizata. 1. Membri ai corpului legislativ, ai executivului, inalti conducatori ai administratiei publice, conducatori si functionari superiori. Nivelul de instruire: nedefinit de COR; in functie de alte reglementari. Membrii corpului legislativ, ai executivului, inaltii.

Clasificarea Serviciilor Publice - Tocilar

 1. (PDF) Serviciile publice | Dragos Dinca - Academia.edu
 2. ate, cu mijloacele financiare procurate din patrimoniul general al admnistraţiei creatoare, pus la dispoziţia publicului pentru a satisface în mod regulat şi continuu o nevoie cu caracter general.
 3. istraţiei publice locale prin serviciul public de asistență socială - organizarea, ad
 4. Calitatea serviciilor in unitatile de alimentatie publica- raw vegane

Serviciile publice: definire, caracteristici, clasificare

 1. CLASIFICAREA SERVICIILOR PUBLICE.. 67 CAPITOLUL V ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SERVICIILOR PUBLICE.. 71 SECŢIUNEA 1 Principiile de organizare şi funcţionare a serviciilor publice.. 71 SECŢIUNEA
 2. Gestionarea documentelor şi relaţia cu beneficiarii serviciilor publice (ghişeu unic, audienţe, transparenţă decizională) GESTIONAREA DOCUMENTELOR - SISTEM CLASIC (PE SUPORT DE HÂRTIE) vi. Crearea şi clasificarea documentelor vii. Procedurile de lucru şi circuitul documentelor viii. Păstrarea, arhivarea şi casarea documentelor pe.
 3. istraţiei publice în organizarea şi modernizarea serviciilor publice, teză de doctor în ştiinţe ad
 4. Pagini din categoria Servicii publice. Următoarele 8 pagini aparțin acestei categorii, dintr-un total de 8. Categorii: Utilizate • Dorite • Necategorizate • Nefolosite • Aleatorii • Toate categoriile. Utile: Arborele categoriilor • Căutare internă: • Interogare • Sugestii • Grafice: ↑ • ↓
 5. CAPITOLUL III. Sistemul de servicii sociale. SECŢIUNEA 1 . Definirea si clasificarea serviciilor sociale. Art. 27. — (1) Serviciile sociale reprezintă activitatea sau ansamblul de activităţi realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum şi celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului.

CONDITII DE FURNIZARE SERVICII SOCIALE - cont. SS sunt mentionate in Nomenclatorul serviciilor sociale (HG 867/2015) si doar acelea pot fi licentiate (au un cod si un ROF) SS sunt reglementate de standarde minime de calitate (de ex: Ordinul MMJS nr. 29/2019 pers varstnice si alte categorii, Ordinul MMJS nr. 25/2019 - SR copii, Ordinul MMJS. Address: MD-2033, mun. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale 1 Tel: 022 22 76 20 Email: mecc@mecc.gov.md Telefon de încredere 022 23 46 0 CLASIFICAREA SERVICIILOR PUBLICE. Dupa obiectul de activitate: a. servicii publice administrative, acestea fiind realizate numai de stat prin institutiile sale (ex. servicii publice judiciare, de legiferare, de administrare a domeniului public). b. servicii publice industriale si comerciale- au ca obiect activitatile cu caracter industrial si comercial (ex. serviciile de transport feroviar, de.

Sectiunea 2 Clasificarea serviciilor publice. Dupa natura lor, serviciile publice se pot clasifica in trei categorii: 1) tehnico-administrative; 2) industriale si comerciale si . 3) socio-culturale. Dupa modul in care realizeaza interesul general, deosebim, de asemenea, trei mari categorii:. servicii publice al caror scop este satisfacerea directa si individuala a cetatenilor (acestia avand. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii publice, republicata, Guvernul Romaniei hotaraste: ART. 1 Se aproba Clasificarea produselor si serviciilor asociate activitatilor CPSA, elaborata de Comisia Nationala pentru Statistica, potrivit anexei care face parte integranta din prezenta hotarare Clasificarea serviciilor. Sectorul serviciilor este constituit, după cum s-a putut vedea în capitolele anterioare, dintr-o mare varietate de activităţi. Conţinutul foarte diferit al acestora precum şi faptul că se regăsesc în toate sectoarele vieţii economico-sociale, face imposibilă tratarea lor globală

Clasificarea serviciilor - pentru înţelegerea actului servirii - după Christopher Lovelock: construcţiile publice trebuie să aibă planuri aprobate şi înregistrate de un inginer profesionist, un doctor trebuie să obţină o licenţă ca să practice medicina, o companie de telefoane de asemenea trebuie să se supună unor reguli.. 135+ million publications. 700k+ research projects. Join for free. Public Full-texts 2. Managementul serviciilor publice. Universit. y Book.pdf. Content available from Maria Viorica Bedrule. CAPITOLUL II Clasificarea funcţiilor publice. Categorii de funcţionari publici. Art. 13 (1) Categoria funcţionarilor publici de conducere cuprinde persoanele numite în una dintre următoarele funcţii publice:. a) director general şi director general adjunct din aparatul autorităţilor administrative autonome, al ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei. - Definirea si clasificarea serviciilor sociale - Procesul de acordare a serviciilor sociale - Asistenta sociala a copilului si familiei - Personalul din asistenta sociala. 2. Directia de asistenta sociala si protectia copilului - Functiile DGASPC - Atributiile DGASPC - Structura organizatorica orientativa necesara functionarii DGASPC. 3

CPSA - Clasificarea Produselor si Serviciilor adiacente Activitatilor Codul CPV stabileste un singur sistem de clasificare pentru achizitiile publice cu scopul de a standardiza referintele utilizate de autoritatile si entitatile contractante pentru a descrie obiectul contractelor de achizitii publice Calitatea serviciilor publice . Marime: Descarcari: 20 . Calitatea serviciilor publice 1.Importanta serviciilor publice La inceputul secolului al XX-lea , cunoscut in literatura de specialitate drept secolul serviciilor , economistii si-au pus problema definirii SERVICIILOR PUBLICE pornind de la rolul in acoperirea unor nevoi colective , ce nu pot fi inlocuite , ale cetatenilor de stat. Tabelul 1.4 Clasificarea serviciilor în funcţie de variaţia cererii şi posibilităţile de satisfacere a acesteia. Gradul în care oferta poate fi controlată. Gradul de fluctuaţie a cererii Înalt Scăzut Cererea poate fi satisfăcută fără întârzieri. electricitate. gaz metan. servicii de telefonie. servicii de pază. asigurări. Functiile publice teritoriale sunt functiile publice stabilite, potrivit legii, in cadrul institutiei prefectului, serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ- teritoriale, precum si institutiilor publice din teritoriu, aflate in subordinea.

PORTALUL SERVICIILOR ELECTRONICE. Agenţia Servicii Publice Intrare în cont. Înregistrare. Ghidul utilizatorului. Search form. Caută serviciul... SERVICII ȘI PRODUSE. Buletin de identitate electronic . Vizualizează datele personale principale Agenția Servicii Publice HG 951 28/11/1995 - Portal Legislativ. HOTĂRÎRE Nr. 951 din 28 noiembrie 1995 privind clasificarea autocarelor utilizate pentru transporturi turistice în trafic intern şi internaţional şi pentru transporturi publice de persoane în trafic internaţional. EMITENT Clasificarea funcţiilor publice. serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unit ăţile administrativ-teritoriale. (3) Funcţiile publice locale sunt funcţiile publice stabilite şi avizate, potrivit legii, în cadrul.

Titlul I - Principiile si clasificarea serviciilor public

 1. Introducere 3 CAPITOLUL I CONTINUTUL SERVICIILOR 4 1.1Definirea serviciilor 4 1.2 Clasificarea serviciilor 4 1.3Caracteristicile dinstinctive ale serviciului 8 CAPITOLUL II STRATEGIA DE PROMOVARE SI OFERTARE A SERVICIILOR 12 2.1 Analiza swot 13 CAPITOLUL III MANAGEMENTUL RELATIILOR CU CLIENTII 14 CONCLUZII 18 BIBLIOGRAFIE 1
 2. istrație Publică. Subiectul este Rolul ad
 3. CUPRINS Cap. I. NOŢIUNI FUNDAMENTALE PRIVIND SERVICIUL PUBLIC I.1. Noţiunea de serviciu public

Referat: Clasificarea Serviciilor Publice (#142216) - Gradu

publice locale (APL), acest lucru este deosebit de important, deoarece de eficienţa realizării acestor activităţi depinde succesul activităţilor rea- lor privind procurarea serviciilor de instruire, inclusiv la nego-cierea condiţiilor de organizare şi desfăşurare a cursurilor d (4) În scopul dezvoltării serviciilor sociale, autoritățile administrației publice locale pot încheia contracte de parteneriat public-privat, în condițiile Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010, cu modificările și completările ulterioare Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizata 2009 Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicata in 2013 Legea nr. 88/2014 pentru modificarea si completarea Legii 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor, 2.4 Clasificarea serviciilor ecosistemelor 35 15 2.5 Descrierea serviciilor ecosistemelor 38 17 2.5.1 Serviciile de aprovizionare 39 - 2.5.2 Serviciile de reglare 40 - 2.5.3 Serviciile culturale 41 - 2.5.4 Serviciile de sprijin 41 - 2.6 Evaluarea economică a serviciilor ecosistemelor 44 1

Tipologia serviciilor publice - Conspecte CO

AGENȚIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALĂ |. Obiecte de Proprietate Industrială (OPI) Drept de autor și drepturi conexe. Informații. Mărci. Clasificarea internațională a produselor și serviciilor (CIPS) CIPS (ediția a 11-a) (NCL (11-2021)) (Vizualizarea modificărilor) - de la 1 ianuarie 2021. TMclass - instrument pentru. Clasificarea Internațională a Produselor și Serviciilor Ediția a 11-a/2020 - tradusă în limba română Clasificarea Internaţională a Produselor şi Serviciilor - clasificarea Nisa - EDIŢIA a 11-a/202 Pagina 7 din Referat clusterizarea sistemului administrativ public in contextul economiei bazate pe cunoastere. moldova igiena sistemului nervos si boli ale sistemului nervos ecologia in Republica Moldova igiena sistemului nervos clasificarea serviciilor publice.

 1. 3.2 Evaluarea satisfacţiei utilizatorilor cu serviciile ong>publice ong> (studiul Top of the Web). În 2002, Directoratul General pentru Societatea Informaţională a comandat un studiu,. denumit Top of The Web, referitor la satisfacţia utilizatorului şi la folosirea ong>serviciilor ong>. ong>publice ong> on-line în statele membre ale Uniunii Europene, Norvegia şi Islanda. În.
 2. Clasificarea internaţională a funcţionării, dizabilităţii şi sănătăţii: CIF. diferiţi utilizatori, cum ar fi lucrători ai serviciilor de sănătate, cercetători, cei care stabilesc politicile şi marea masă, inclusiv sensibilizarea opiniei publice şi în adoptarea unor acţiuni. 5
 3. MD-2001, Chişinău, str. Aleea Gării 6. secretariat@anta.gov.md 022-444-003. anticamera@anta.gov.md 022-498-81
 4. Autoritățile publice ar trebui să dea achizițiilor publice o utilizare strategică optimă pentru a stimula inovarea. Achiziționarea de produse, lucrări și servicii inovatoare joacă un rol esențial pentru îmbunătățirea eficienței și a calității serviciilor publice, ținând cont în același timp de provocările societale majore

lege5.r

Clasificarea unităților de cazare turistică Portalul serviciilor publice; Portalul datelor deschide; Portalul de participare; Adresa. Piața Marii Adunări naționale, Nr. 1 (022) 250 500 - telefon de Încredere MEI (022) 250 500 - linia verde MEI (022) 234 064 - Fax. Email: secretariat@mei.gov.md Clasificarea produselor şi serviciilor asociate activităţilor - CPSA, conform Ordinului INS 605/2008, publicat în Monitorul Oficial nr. 869 din 22 decembrie 2008; Codurile CAEN conform Ordinului INS 337/2007, publicat în Monitorul Oficial nr. 293 din 3 mai 200 Articolele din lemn și din lemn sunt clasificate în Clasificarea europeană a mărfurilor (NC) în funcție de• cât de mult au fost prelucrate• natura și destinația lor• tipul de lemn pe care îl fabrică din câteva articole — deși nu toate — trebuie să îndeplinească anumite cerințe specifice de mărime pentru a fi clasificate la anumite coduri de poziție Pagina anterioară l Home l Despe autor l Sumar l Pagina următoare. 11. Promovarea bunurilor şi serviciilor Produsul fabricat de producător, în condiţii de eficienţă economică şi posesor al caracteristicilor şi elementelor pe care le doreşte consumatorul, va ajunge la aceasta, după ce i s-a stabilit preţul de vânzare şi canalul de distribuţie, dar şi după ce potenţialul.

Clasificarea serviciilor turistice - [DOC Document

Potrivit dispoziţiilor art.5 alin.(1) din OG nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, orice exerciţiu comercial se desfăşoară numai de către comercianţi autorizaţi în condiţiile legii, iar potrivit art.6 alin.(1) şi (2) din acelaşi act normativ: comerţul în zone publice se desfăşoară în. Linia verde: 250 500. Formular de căutare. Căutar S-au finalizat consultărilor publice privind clasificarea rezultatelor obținute în urma activităților de cercetare-dezvoltare. Pentru discuții a fost propusă clasificarea elaborată de Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, care a inclus 4 categorii de rezultate ale activităților de cercetare-dezvoltare.Aceste clasificări au fost transmise spre consultare tuturor. Clasificarea Internațională Standard a Ocupațiilor (ISCO), cunoscută de asemenea sub acronimul englez ISCO, este o structură de clasificare emisă de Organizația Internaționala a Muncii (OIM) menită a organiza informațiile domeniului muncă și de ocupare a forței de muncă. Aceasta clasificare este parte componentă din familia internațională a nomenclatoarelor economice și.

Încălțămintea este clasificată în Clasificarea europeană a mărfurilor (NC) în conformitate cu• materialul din care este fabricată partea superioară și talpa exterioară (orice material, cu excepția azbestului)• tipul și scopul acestuia• alte caracteristici, cum ar fi dacă încălțămintea acoperă glezna, dimensiunea, înălțimea marginii exterioare, precum. FUNDAMENTAREA TEORETICĂ A ORGANIZĂRII ŞI GESTIONĂRII SERVICIILOR PUBLICE. 2.1. Noţiunea de servicii publice şi clasificarea lor; 2.2. Principii de organizare şi funcţionare a serviciilor publice; 2.3. Modalităţi de gestiune a serviciilor publice; 2.4. Concluzii la capitolul 2; 3. ATRIBUŢII ALE AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE. Clasificarea cheltuielilor publice - Mai jos o sa aveti mai multe rezultate pentru cautarea Clasificarea cheltuielilor publice. Puteti gasi foarte multe referate accesand categoriile din partea dreapta despre Clasificarea cheltuielilor publice.Uita-te mai jos si o sa gasesti cele mai relevante rezultate pentru cautarea Clasificarea cheltuielilor publice Public (document de referință MB/43/2014) 4 iunie 2015 . DECIZIE DE MODIFICARE A DECIZIEI MB/D/29/2010 ASTFEL CUM A FOST MODIFICATĂ PRIN DECIZIA MB/21/2012 CU PRIVIRE LA CLASIFICAREA SERVICIILOR PENTRU CARE SE PERCEP TAXE (Decizia Consiliului de administrație

Referat: Clasificarea Serviciilor Publice (#142216) - Graduo

Despre portalul serviciilor publice servicii

- clasificarea activit ăţilor turistice, pornind de la ofert ă, în conexiune cu structurile fundamentale ale produselor şi serviciilor CITI (Clasificarea Interna ţional ă Tip Industrii a activit ăţilor), NACE (Clasificarea industrial ă general ă a activit ăţilor economice în Comunitatea European ă) Înfiinţarea serviciilor publice se poate realiza prin acte de autoritate, ale Parlamentului, Guvernului, autorităţilor administrative autonome, autorităţilor locale şi celorlalte autorităţi publice care au ca atribuţii definirea interesului public Clasificarea serviciilor publice. Serviciul public este un organism creat de ctre stat, jude sau comun, cu o competen i. putere determinate, cu mijloacele financiare procurate din patrimoniul general al admnistraiei. creatoare, pus la dispoziia publicului pentru a satisface n mod regulat i continuu o nevoie cu CLASIFICAREA SERVICIILOR PUBLICE. Serviciul public este un organism creat de catre stat, judet sau comuna, cu o competenta si putere determinate, cu mijloacele financiare procurate din patrimoniul general al admnistratiei creatoare, pus la dispozitia publicului pentru a satisface in mod regulat si continuu o nevoie cu caracter general, careia initiativa privata nu ar putea sa-i dea decat o.

Referat: Clasificarea serviciilor publice (#479515) - Gradu

Clasificarea cheltuielilor publice. Cheltuielile serviciilor publice sau administrati cuprind, in general, remunerarea serviciilor, a prestatiilor si a furniturilor necesare bunei functionari a institutiilor publice sau achizitionarii de mobilier, aparatura, echipamente Institutiile publice reprezinta acele unitati economice institutionalizate, a caror functie principala consta in redistribuirea veniturilor si a avutiei pe seama serviciilor prestate populatiei, in cazurile in care inteprinderile, firmele nu ofera astfel de servicii pe piata sau le ofera in cantitati insuficiente 191 CLASIFICAREA LICITAŢIILOR Autor: lect. sup. Iurie IVANOV Universitatea Tehnică a Moldovei Abstract: În urma licitaţilor se desemnează agentul economic cu cea mai bună ofertă, dar tot odat se ă stabilesc noi nivele de performanţă care impun ceilalţi agenţi economici să-şi ajusteze capacitile la acel ăţ nivel pentru a putea participa şi câştiga alte licitaţii, altfel.

Tipologia serviciilor publice - Biblioteca Digitala Online

Video: TIPOLOGIA SERVICIILOR - rasfoiesc

Serviciile publice – realitate socială şi instituţională a

Definirea Si Caracteristicile Serviciilo

Clasificarea structurilor de primire turistice - Centrul de informare Turistica Avrig. Clasificarea structurilor de primire turistice. Procedura clasificarii unitatilor de turism. În Monitorul Oficial nr. 353 bis/14.06.2013 au fost publicate Normele metodologice, reglementate prin Ordinul MDRT nr. 65/2013 elaborate in conformitate cu. Datele pe care le colectam sunt doar cele necesare unei bune utilizari a serviciilor noastre. Continuand sa folositi servciile noastre dupa 25 mai 2018, recunoasteti si acceptati actualizarea Regulamentului privind protectia vietii private si Politica noastra de Cookie Clasificarea interna ţional ă a produselor şi serviciilor în scopul înregistr ării mărcilor (CIPS), edi ţia a 10-a, NCL(10-2016) Produse 1. Produse chimice destinate industriei, ştiin ţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silviculturii; r ăş in

ISCO-08 - Clasificarea Internaţională Standard a Ocupaţiilor. ISCED-2011 - Clasificarea internaţională standard a educaţiei. COR - Clasificarea ocupaţiilor din România, Bucureşti, 2011. OК 010-93 - Oбщерoссийский классификатoр занятий, Мoсква, 1995 г Clasificarea internationala a produselor si serviciilor, in vederea inregistrarii marcilor (Clasificarea de la Nisa sau Clase Nisa) LISTA claselor poate fi vizualizata aici. Versiunea actuala a intrat in vigoare la 1 ianuarie 2019 (editia a 11-a a Clasificarii de la Nisa). Clasificarea de la Nisa este o clasificare internationala a produselor si serviciilor aplicate pentru inregistrare Pentru varianta altă formă veți ține cont de încadrarea serviciului în definiția serviciilor sociale şi clasificarea acestora prevăzute la secţiunea 1 Definirea şi clasificarea serviciilor sociale din capitolul III Sistemul de servicii sociale din Legea asistenţei sociale nr.292/2011, cu modificările ulterioare. 9

2 Sistemul Serviciilor Publice Din Economia National

4 Clasificarea lucrărilor și serviciilor aferente întreținerii și reparării drumurilor și podurilor 4.1 Serviciile de gestionare a patrimoniului rutier 4.1.1 Principalele acțiuni de gestionare a patrimoniului rutier sunt: a) diagnostica și monitorizarea drumurilor și podurilor 1 Ordinul ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 458/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea pe categorii a autobuzelor şi microbuzelor utilizate pentru transporturi publice de persoane prin servicii regulate în trafic naţional (publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din de 13 septembrie 2002 Vezi politica de cookies. Strict necesare Cookie-urile funcționale asigură funcționarea corectă a platformei și a tuturor serviciilor oferite de aceasta. Întrucât aceste informații sunt esențiale pentru operarea platformei digitale și a serviciilor, navigarea pe www.e-distributie.com presupune acceptul tău implicit pentru colectarea lor Clasificarea Standard International Industrial al Activitatiilor Economice versiunea 3 (ISIC Rev 3) -de acord in principiu la nivel de doua-cifre (diviziune). Clasificarea Produselor si Serviciilor Asociate Activitatilor CPSA Implicit CPA ( nivel european), CPC (nivel mondial). Sistemul armonizat (HS). Nomenclatorul Combinat (CN)

Fituica Prognoza si Planificarea Serviciilor Publice

Clasificarea structurilor de primire turistice. Ghid explicativ privind obținerea CERTIFICATULUI DE CLASIFICARE si Procedura clasificarii unitatilor de turism. Biroul de Consultanta Master Business intocmeste documentatia pentru obtinerea certificatului de clasificare unitate turistica cu functiuni de cazare si alimentatie publica. hoteluri, hoteluri-apartament, moteluri, hosteluri, vile. Noi categorii au fost introduse în Clasificarea Ocupațiilor din România, iar altele au suferit modificări, în urma unui acto normativ în acest sens, ce a intrat în vigoare în 9 martie. Chiar dacă astfel de schimbări au fost operate încă de acum doi ani, angajatorii nu dispun încă de o versiune actualizată a aplicației Revisal MANAGEMENTUL SERVICIILOR. PUBLICE LA NIVELUL MUNICIPIILOR - PROBLEME ŞI SOLUŢII - CU SPRIJINUL Managementul serviciilor publice la nivelul municipiilor: probleme şi soluţii. Bucureşti, octombrie 2009. 1 Acest material a fost realizat în cadrul proiectului O administraţie publică performantă înseamnă servicii publice de calitate pentru cetăţeni realizat de către Institutul pentru. Clasificarea de la Nisa (mărci) Clasificarea de la Nisa este un sistem de clasificare a produselor și serviciilor pentru cererile de înregistrare a unei mărci a Uniunii Europene (UE). Este formată din 45 de clase. În Clasificarea de la Nisa, produsele sunt cuprinse în clasele 1-34, iar serviciile în clasele 35-45 Digitalizarea serviciilor de bibliotecă prin accesarea de către utilizatori a bazei de date OPAC/ Online Public Acces Catalogue. Elementul de noutate pe care îl aduce catalogarea electronica este posibilitatea de accesare online a informaţiilor prin intermediul unor elemente de căutare imposibil de regăsit în spaţiul cataloagelor.

PPT - Clasificarea serviciilor PowerPoint Presentation

Contractele de achiziții publice. Autoritățile publice încheie contracte pentru a se asigura că se pot realiza lucrări sau furniza servicii. Aceste contracte reprezintă un volum tranzacționat de 2 448 miliarde EUR, fapt ce arată că achizițiile publice europene reprezintă un stimulent major pentru creșterea economică, crearea de. 2. MARKETINGUL SERVICIILOR CULTURALE / 71 2.1. PREZENTAREA INDUSTRIEI CREATIVE / 71 2.1.1. Pozitionarea industriei culturale in cadrul industriei creative / 72 2.1.2. Economia creativa / 74 2.2. DOMENIUL SERVICIILOR CULTURALE / 77 2.2.1. Industria culturala - servicii, bunuri si economie / 77 2.3. COMPONENTELE SI CLASIFICAREA SERVICIILOR. Clasificarea unitatilor de cazare. Structurile de primire turistice, indiferent de forma de proprietate si organizare, se clasifica in functie de caracteristicile constructive, de calitatea dotarilor si a serviciilor prestate.Structurile de primire turistice clasificate se considera a fi orice constructii si amenajari destinate, prin proiectare. 1. Clasificarea administrativă - are la bază:. criteriul instituţional (structura cheltuielilor se va întocmi în funcţie de ministere, departamente şi alte instituţii care le repartizează).; administrativ - teritorial (distribuţia cheltuielilor între municipii, judeţe, raioane, oraşe şi comune).; 2. Clasificarea economica 1. Conform scopului urmărit cheltuielile publice se. 5 Lucratori in domeniul serviciilor. Lucratorii in domeniul serviciilor furnizeaza servicii personale si de protectie legate de calatorii, gospodarii, furnizarea de alimente, ingrijire personala sau protectie impotriva incendiilor si actelor de delincventa, prezinta si vand bunuri cu ridicata sau cu amanuntul in magazine sau unitati similare.

Dacă furnizați substanțe chimice periculoase în SEE (În acest caz, cele 27 de state membre ale UE + Regatul Unit (până la sfârșitul perioadei de tranziție) + Islanda, Liechtenstein și Norvegia), trebuie să respectați regulamentul privind clasificarea, etichetarea și ambalarea (regulamentul CLP). Regulamentul CLP vine în completarea regulamentului REACH și garantează că. (1) Ținând cont de rezultatele documentului de lucru al serviciilor Comisiei din 27 iunie 2011 intitulat Raport de evaluare - Impactul și eficacitatea legislației UE privind achizițiile publice, apare ca oportună menținerea normelor privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor. Clasificarea informației Diversitatea informațiilor utilizate în cadrul companiilor E-Distribuție, precum și importanța lor pentru companie impun stabilirea unui sistem de gestionare a acestora, de la clasificare până la tratare și stocare, sistem care să permită monitorizarea ciclului de viață a diverselor tipuri de informații întreprindere. Clasificarea asigur ă baza pentru preg ă tirea unei game largi de date statistice (produc ţie, factori de produc ţie, formarea de capital ș i tranzac ţiile financiare) ale acestor unit ăţi. Comparabilitatea standardelor CAEM (edi ţia 2005) ș i CAEM (edi ţia 2009) CAEM (edi ţia 2005) CAEM (edi ţia 2009) Co Legea 163/2011 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007. Lege nr. 163/2011, publicata in Monitorul Oficial Partea I nr. 519 din 22 iulie 201